Hoe eerder je een AED kunt aansluiten, hoe beter de overlevingskans en het herstel.

De vuistregel: Een schok met een AED (defibrilleren) binnen 5 minuten geeft 50% overlevingskans en binnen 10 minuten 10% overlevingskans.

Harry