De AED’s die door AED-Assist worden aangeboden zijn allemaal geschikt voor leken zonder medische kennis. Onze AED’s beslissen alleen zelf of de elektrische schok kan worden toegediend aan een patiënt en kunnen zelfs bij ondeskundig gebruik geen schade toebrengen.

Harry