Fabrikanten van AED’s hebben allemaal zogenaamde zelftesten ingebouwd. Bij zo’n zelftest schakelt de AED automatisch aan en controleert zichzelf. Wanneer een onderdeel niet goed functioneert dan geeft de AED dit aan via een geluidsignaal of via de status-indicator (groen lampje ter indicatie dat AED gebruiksklaar is). Er zijn verschillende manieren om een AED te controleren.

Lees verder

Yorick