Een AED meet via 2 borstplakkers eerst het hartritme van een patiënt. De technologie in de AED herkent levensbedreigende hartritmestoornissen en beslist zelf of een schok nodig is.

Bij een gezond hartritme kun je met een AED dus nooit een schok afgeven. Hierdoor is een AED veilig door iedereen te gebruiken (zelf door kinderen)!

Harry