Goed nieuws voor alle burgers die levens willen redden met een AED! Vanaf 2018 worden de verbruikskosten van AED inzet bij een reanimatie vergoed via de ambulancedienst. Hier lees je hoe dat werkt.

Deze vergoeding geldt dus voor burgers en/of organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals burgerhulpverleners, stichtingen, supermarkten en sportverenigingen. Na een AED-inzet kunnen deze partijen (zogenaamde niet WMG-zorgaanbieders) de kosten vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening in de regio waar de AED is ingezet.

Deze vergoeding geldt alleen voor de volgende onderdelen:

 • Kosten voor het vervangen van de elektroden (pads).
 • Kosten van batterij wanneer deze na inzet van de AED vervangen moet worden.
 • Eventuele andere kosten voor weer gebruiksklaar maken van de AED.
 • Kosten voor eventueel uitlezen van de AED.

Wanneer een AED niet is ingezet en verbruiksartikelen (elektroden, batterij) zijn over datum, dan worden deze vervangingskosten niet vergoed.

Particulieren die de AED inzetten voor een familielid kunnen de kosten van de inzet gewoon bij de zorgverzekeraar van de patiënt indienen.

Hieronder vind je de verschillende regionale ambulancediensten (RAV’s) en hun werkwijze. Klik op de provincie waar de AED is ingezet en kijk hoe je de kosten kunt declareren. Omdat de werkwijze nieuw is hebben nog niet alle regio’s hun werkwijze afgerond.

 1. Groningen – Werkwijze bekend
 2. Friesland – Werkwijze bekend
 3. Drenthe – Werkwijze bekend
 4. IJsselland – Werkwijze bekend
 5. Twente – Werkwijze bekend
 6. Noord- en Oost-Gelderland – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 7. Gelderland-Midden – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 8. Gelderland-Zuid – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 9. Utrecht – Werkwijze bekend
 10. Noord-Holland Noord – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 11. Amsterdam Amstelland – Werkwijze bekend
 12. Zuid-Kennemerland – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 13. Zaanstreek Waterland – Werkwijze bekend
 14. Gooi en Vechtstreek – Werkwijze bekend
 15. Haaglanden – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 16. Hollands-Midden – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 17. Rotterdam Rijnmond – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 18. Zuid-Holland Zuid – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 19. Zeeland – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 20. Brabant Midden-West-Noord – Werkwijze bekend
 21. Brabant Zuid-Oost – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 22. Limburg-Noord – Werkwijze bekend
 23. Limburg-Zuid – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
 24. Flevoland – Werkwijze onbekend, neem contact op via link
Harry