Door burgerhulpverleners een gratis AED te geven, willen we de overlevingskans van een hartstilstand verdubbelen. Wij gaan burgerhulpverleners een eigen AED geven; gratis. Dit is hoognodig in Nederland en ik zal je vertellen waarom.

Sinds mijn artsenstudie, 25 jaar geleden, houd ik me bezig met hartreanimatie. Studies laten zien dat de kans om een hartstilstand te overleven laag is. Als iemand een hartstilstand krijgt, beginnen omstanders met reanimatie door middel van hartmassage en beademing. Uit studies blijkt dat deze strategie nauwelijks voor een hogere overlevingskans zorgt. Toch gingen we ermee door; er was immers geen alternatief.

Om écht meer levens te redden bij een hartstilstand, moet er zo snel mogelijk een schok worden toegediend aan het hart. Het effect van eerder defibrilleren is vele malen groter dan het effect van snel starten met hartmassage/beademen.

Een prachtige nieuwe ontwikkeling in Nederland is dat burgerhulpverleners door de 112-meldkamer worden opgeroepen bij melding van een hartstilstand. Zij gaan naar de locatie van het slachtoffer toe om te reanimeren.

Wanneer deze burgerhulpverleners bij aankomst meteen kunnen defibrilleren dan verdubbelt dit de overlevingskans van een hartstilstand.

Juist burgerhulpverleners kunnen veel levens redden, mits ze worden voorzien van een AED.

Tot dusver wordt de oplossing voor snel defibrilleren vaak gezocht in het plaatsen van publieke AED’s in een buitenkast. Nadelen hiervan zijn de hoge kosten van de buitenkast en het extra onderhoud en de verzekering die nodig is. Het risico op diefstal is met name in steden behoorlijk groot. Het grootste nadeel is echter dat de burgerhulpverlener kostbare tijd kwijt is met het zoeken van een AED. De meldkamer stuurt namelijk de helft van de burgerhulpverleners rechtstreeks naar het adres van het slachtoffer en de ander helft langs een AED in de buurt. Er gaan levensreddende minuten verloren, want de AED hangt vaak honderden meters ver weg in een al of niet afgesloten gebouw of kast.

Dit willen wij anders doen. Wanneer de burgerhulpverlener zijn eigen AED heeft dan kan hij/zij direct naar de locatie van de hartstilstand.

Als hij niet thuis is dan zijn er nog wel andere burgerhulpverleners verderop in de wijk met een AED die rechtstreeks naar het slachtoffer kunnen gaan. Verder krijgt een burgerhulpverlener die met zijn AED ergens rondrijdt ook een 112-melding als daar waar hij rijdt op dat moment een hartstilstand is. Dit worden opeens allemaal satelliet ambulances!

Hoe we dit precies doen, gratis AED’s weggeven? Wij hebben het online BurgerAED platform ontwikkeld. Via dit platform kunnen bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren een BurgerAED sponsoren.

Actieve burgerhulpverleners melden zich aan op het platform. Buurtbewoners, familie en vrienden kunnen via sociale media stemmen op hun burgerhulpverlener, door op het platform een burgerhart te geven. De sponsoren kiezen dan een burgerhulpverlener in de buurt of iemand met de meeste burgerhartjes.

Ben je actief burgerhulpverlener? Schrijf je in op het platform en maak kans op een gesponsorde BurgerAED!

Per 100 aanmeldingen sponsort AED Assist een BurgerAED! Wij hopen dat vele sponsoren ons voorbeeld zullen volgen en binnen drie jaar 40 duizend BurgerAED’s kunnen weggeven.

Samen gaan we levens redden!

Harry