Welke mogelijkheden voor subsidie zijn er voor een AED of defibrillator?

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is voor een AED subsidie te krijgen. Het gaat dan meestal om burgers die een AED in de straat willen ophangen. Een AED in een verwarmde buitenkast inclusief onderhoud en diefstalverzekering is dan ook een flinke investering.

Vanaf 2018 worden de elektroden en batterijen na een inzet van een (publieke)AED vergoed door de zorgverzekeraars. Deze vergoeding kan worden afgehandeld in samenwerking met de ambulancediensten.

Verder zijn er helaas weinig subsidiemogelijkheden beschikbaar. Sommige gemeenten hebben voor AED’s en/of een buitenkast een bepaald bedrag gereserveerd. Dus informeer in ieder geval of jouw gemeente zoiets heeft.

Een andere mogelijkheid voor financiële ondersteuning is de Rabobank. De mogelijkheid tot sponseren verschilt per regio, maar de Rabobank heeft al heel wat AED-projecten financieel ondersteund in dorpen waar nog geen AED’s beschikbaar waren.

Tenslotte is er nog het project BuurtAED waarbij burgers in een wijk geld inzamelen voor een door Philips/Hartstichting gesponsord AED-pakket.

Stichting AED Assist ondersteunt geen individuele AED-projecten maar stimuleert en ondersteunt gemeenten om AED-netwerken te installeren. Het doel daarbij is om binnen een stad of regio binnen 4 minuten te defibrilleren na een 112-melding. Onze stichting heeft geen winstoogmerk,  biedt onafhankelijke expertise en maakt gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten en technologie om zo effectief mogelijk levens te redden bij een hartstilstand.

Harry