Stichting AED Assist

Onafhankelijke expertise AED-projecten

Stichting AED Assist heeft ten doel het redden van levens door het bevorderen van snelle defibrillatie bij een hartstilstand (circulatiestilstand). De stichting geeft voorlichting, stimuleert wetenschappelijk onderzoek en realiseert projecten voor overheden en organisaties om snel te kunnen defibrilleren. Als overkoepelende stichting zonder winstoogmerk biedt AED Assist alle expertise rondom de inzet van hulpverleners gecombineerd met een netwerk van AED’s.

De stichting bezit uitgebreide medische en marktkennis op het gebied van AED’s, is onafhankelijk en niet verbonden aan leveranciers van AED’s. Deze unieke positie maakt AED Assist de juiste partner in uw project.Stichting AED Assist heeft geen winstoogmerk en kan objectief adviseren welke AED voor uw project de juiste is. Denk daarbij aan advisering rondom de aanschaf, het onderhoud en hoe om te gaan met een AED na een inzet. Voorlichting, opleidingen, begeleiding maar ook de uitvoering van AED-projecten zijn de kernactiviteiten van de stichting.

Het team van de stichting AED Assist bestaat uit een bestuur en heeft daarnaast ambassadeurs die ervaring hebben met inzet van AED’s.

Met onze kennis, kunde en ervaring kunnen wij overheden en organisaties volledig ontzorgen en zijn wij de juiste partner om uw AED-project tot een succes te maken. Als onafhankelijke stichting helpen wij bij het realiseren van:

  • Keuze AED
  • Kostenbesparing
  • Installatie AED-netwerk
  • Beheer
  • Onderhoud
  • Nazorg
  • Publiciteit

De stichting wordt gefinancierd vanuit donaties van particulieren, bedrijven, gemeenten en organisaties. Neem contact op voor meer informatie.

In de pers

Doneer rechtstreeks AED's!

Geef burgerhulpverleners een AED!

Via AEDAssist doneer je rechtstreeks een AED aan burgerhulpverleners.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die via de 112-alarmcentrale worden opgeroepen bij een hartstilstand. Omdat zij als eerste ter plaatse zijn, kunnen zij de meeste levens redden met directe inzet van hun eigen BurgerAED.

Via onze website kun je voor een gesponsord bedrag een AED doneren aan een burgerhulpverlener in jouw woonbuurt. Met een buitenkast erbij kunnen andere bewoners er ook gebruik van maken.

BurgerAED-platform

BHV'ers als hulpverleners in de maatschappij.

Geef je werknemer een AED!

Drie van de vier hartstilstanden gebeurt thuis! Veel bedrijfshulpverleners staan geregistreerd als burgerhulpverlener om ook in hun woonwijk te assisteren bij een hartstilstand.

AEDAssist simuleert werkgevers om hun BHV’ers een AED te doneren zodat zij thuis als burgerhulpverlener effectiever kunnen reanimeren.

Neem contact met ons op als ook uw bedrijf op deze manier haar maatschappelijke betrokkenheid wil tonen.

Groningen in 1-klap hartveilig!

Doneer een BurgerAED-post in Groningen!

Voor Groningen heeft AEDAssist een project ontwikkeld met BurgerAED-posten. In de stad Groningen willen we 400 burgerhulpverleners voorzien van een buitenkast met AED die zij aan hun huisgevel plaatsen. De BurgerAED-posten zijn altijd beschikbaar en hangen binnen een straal van 150-200 meter in alle woonwijken.

In samenwerking met het UMCG meten we wat het effect is van dit project op de overleving en behandeling van hartstilstanden in Groningen.

Neem contact met ons op als u dit project wilt steunen.

AED's afleveren met een drone

Help mee AED-drone ontwikkelen!

AEDAssist is mede-oprichter van DefiDrone, een ambulance-drone om buitengebieden snel van AED’s te voorzien.

De ‘ambulance-drone’ is bedacht door TU-student Alec Momont die voor zijn afstuderen ook een prototype ontwikkelde. Ondanks wereldwijde interesse is zijn product helaas nooit verder ontwikkeld.

UMCG Ambulancezorg doet al jaren onderzoek naar ambulance-drones en zijn hier zeer positief over. Onze wens is dat de DefiDrone in 2020 zelfstandig kan vliegen en door ambulancediensten wordt ingezet.

Wil je bijdragen DefiDrone verder te ontwikkelen en hiermee levens te redden? Jouw bijdrage kan financieel, kennis, expertise of arbeid zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Sponsor platform voor BurgerAED's

Bekijk de video

Het bestuur

Initiator Harry Palsma (arts)

'Bij een hartstilstand moet je snel defibrilleren!'

Harry Palsma introduceerde in ons land cursussen AED-gebruik voor docenten en instructeurs. Hij maakte Nederland hiermee bewust van de AED en overtuigde vele tegenstanders over het nut van snelle defibrillatie door omstanders.

‘Snelle defibrillatie is de meest effectieve manier om een hartstilstand te overleven! Mijn wens is dan ook dat burgerhulpverleners snel uitgerust worden met een AED.’

Linkedin

Contact

Harry Palsma

Secretaris
Voorzitter

Henk van Dam

Henk heeft zich in 20 jaar bedrijfsleven al ruim bewezen als ‘verbinder’ en pragmatisch conceptdenker.

“Door mijn ervaring en talenten ook voor het maatschappelijk doel aan te spreken als enthousiast voorzitter van Stichting AED Assist wil ik graag mijn bijdrage leveren. Dat snel defibrilleren mensenlevens redt staat buiten kijf en dat zal ertoe gaan leiden dat meer organisaties op een creatieve wijze hun bijdrage moeten gaan leveren.”

Linkedin

Contact

Henk van Dam

Gert-Jan van de Haar

Gert-Jan van de Haar heeft meer dan 10 jaar ervaring in het (financieel) in control houden van organisaties.
Op een drone-evenement leerde hij Harry Palsma kennen en hoorde hij het belang van snel defibrilleren en het gebrek aan kennis hierover in de maatschappij.
Als penningmeester van AED Assist bewaakt hij niet alleen het financiële hart van de stichting, maar denkt hij ook mee hoe projecten slimmer gefinancierd kunnen worden.

LinkedIn

Contact

Gert-Jan van de Haar

De Ambassadeurs

'Snelle inzet van een AED is onmisbaar bij een reanimatie'

Jan Lankwarden heeft meer dan 25 jaar ervaring als beroepshulpverlener binnen de brandweer, is docent en ontwikkelde e-learning. Hij reanimeerde vele slachtoffers en gebruikte als een van de eerste MOB-teams een AED.
Naast een bevlogen instructeur met veel medische kennis is hij tevens deskundig op het gebied van AED-apparatuur.
Via AED Assist wil hij een bijdrage leveren aan een meer pragmatische aanpak van de hulpverlening bij een hartstilstand.
Contact

Jan Lankwarden

25 jaar beroepshulpverlener

'Burgerhulpverleners moeten zo snel mogelijk kunnen defibrilleren'

Vincent Peters werkt ruim 15 jaar als ambulanceverpleegkundige en verzorgt daarnaast diverse life-saving cursussen voor providers en instructeurs.

Hij adviseerde bedrijven en overheid op het gebied van opleidingen en AED-apparatuur.

‘Op mijn werkplek Schiphol zie ik wekelijks het gunstige effect van snel defibrilleren door omstanders. Ook burgerhulpverleners moeten zo snel mogelijk kunnen defibrilleren. Daar span ik mij graag voor in!’

Contact

Vincent Peters

15 jaar ambulanceverpleegkundige

'Burgerhulpverleners zijn nu onderdeel van de acute medische zorg in ons land.'

Christo Motz geeft ruim twintig jaar trainingen in Eerste (Zelf-) Hulp, AED gebruik en elementaire overleving in het binnen- en buitenland aan overheden, hulpdiensten, medische universiteiten en hoge scholen. Hij traint tactical breathing, body- and situational awareness en oefent complexe scenario’s met ondermeer brandweerploegen.

Daarnaast is auteur van het Handboek Survival Medicine, co-auteur Handboek Buitensport EHBO, redactielid/auteur van het Leerboek Acute Geneeskunde en Editorial Panel member voor Crisis Response Journal (UK), waarvoor hij schrijft over survival, resilience and community preparedness.

Contact

Christo Motz

20 jaar instructeur

Stichting voor snelle defibrillatie

Contact opnemen

Vragen of advies? Neem contact op.